Despre CA-ME

Îmbunătăţirea calităţii vieţii vârstinicilor ce aparţin minorităţilor entice în domeniile: sănătate, asistenţă medicală şi asistenţă socială în Europa printr-o diversitate de competenţe.

După finalizarea cu success, în 2009 a proiectului CA-ME, noi parteneri din Polonia, Italia şi România   s-au alăturat ţărilor deja existente din Norvegia, Franţa, Germania şi Marea Britanie, urmărind astfel extinderea reţelei CA-ME. Durata proiectului este de 24 de luni, timp în care noua echipă va continua să sprijine şi să promoveze formarea profesională privind sporirea conştientizării culturale şi a îngrijirii vârstnicilor din minorităţi entice şi comunităţi de imigranţi din Europa.

Dorim să oferim materialele elaborate în cadrul proiectului CA-ME şi deasemenea dorim să testăm aceste material în contextele diferite din ţările noastre. Proiectul va facilita contactul dintre profesorii şi formatorii implicaţi în formarea profesională din domeniul sănătate şi asistenţă socială din ţările partenere, astfel încât aceştia să poată să înveţe unul de la altul, să împărtăşească bunele practici şi să dezvolte instrumente de instruire şi materiale suplimentare pentru a se asigura că materialele existente sunt relevante pentru diferite situaţii şi experienţe care s-au conturat de-a lungul parteneriatului.

În ceea ce priveşte proiectul CA-ME, obiectivul noastru este de a contribui la dezvoltarea abilităţilor asistenţilor sociali şi a persoanelor care lucrează cu vârstnici din minorităţi etnice şi comunităţi de imigranţi, în scopul de a influenţa în mod pozitiv bunăstarea lor şi a calităţii vieţii acestora.

CA-ME 2007-2009

Scop

Acest proiect a implicat șapte parteneri din patru țări europene (Franța, Germania, Norvegia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord). Proiectul a fost conceput pentru a satisface necesitatea de a dezvolta servicii sociale și de sănătate sensibile la aspectele culturale, ca răspuns la numărul tot mai mare de persoane aparținând comunităților etnice minoritare rezidenți în Europa, pentru a se asigura că egalitatea și calitatea serviciile sunt accesibile tuturor.Proiectul își propune să influențeze sistemele și practicile de formare profesională în domeniile de sănătate, servicii sociale și personale, prin instrumente de formare profesională dezvoltate pentru a fi utilizate de cursanții și angajații din aceste sectoare.

Contextul proiectului

Acest sector nu a fost încă suficient de adaptat la anumite schimbări sociale: schimbarea structurii familiilor, migrație, schimbareile  demografice, ceea ce înseamnă că proporția persoanelor aparținând minorităților etnice este în creștere în domeniul serviciilor sociale. În timp ce sectorul își propune să ofere acces egal și beneficii de calitate, cunoașterea interculturală nu a fost suficient dezvoltată în cadrul sistemelor de educație și formare profesională a salariaților din acest sector.

Obiective

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți abilitățile prin module de formare specifice pentru studenți și pentru personalul implicat în îngrijirea zilnică a bătrânilor din minorităților etnice – asistenți de îngrijire, asistente medicale și personal de bucătărie. Proiectul se axeaza pe ambele servicii – de instruire la locul de muncă precum și în școli profesionale/colegii. Acesta se bazează pe studii și experiențe practice din diferite țări, în special din Regatul Unit unde există o lungă tradiție a migrației, precum și în Norvegia, făcut pentru a satisface nevoile populației vârstnice SAMI. Pentru a atinge obiectivele de egalitate și de calitate a serviciilor, studenții și personalul au nevoie de formare în interculturale și de a-și îmbunătăți cunoștințele privind tradițiile (religioase, culturale, culinare, …), precum și dezvoltarea de instrumente lingvistice de bază de comunicare cu cei care folosesc serviciile lor. Proiectul își propune să exploateze instrumentele de formare profesională existente, să le adapteze pentru a dezvolta un set de instrumente care pot fi utilizate în educație și formare profesională, inițială sau de formare continuă, față în față sau la distanță.

Grupuri țintă

Grupurile țintă sunt universități, școli și instituții de formare profesională, centre de îngrijire a sănătății, cămine de îngrijire, centre de zi și spitale din Europa. Utilizatorii finali sunt studentii si angajatii din sectorul de sanatate, sectorul de asistenta medicala si ingrijire, inclusiv personalul de la bucătărie și de serviciu. Metoda, module de instruire și alte materiale vor fi de asemenea transferabile și în alte țări europene, precum și în alte tipuri de instituții și locuri de muncă în unde se lucrează cu persoane care aparțin minorităților etnice și unde focalizarea pe dialogul intercultural, este important (de exemplu, servicii de ocupare a forței de muncă sau închisori).

This post is also available in: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Bokmål (norvegiană), Poloneză

Leave a reply