Parteneri

În proiectul CA-ME sunt implicați următorii parteneri:

ARACNE

ARACNE este o organizatie non-profit fondată la Napoli în 2005 de  un grup de femei după o experiență de colaborare, încă în curs de desfășurare, cu Catedra de Filosofie “A. Aliotta “de la Universitatea din Napoli”, “Federico II. ARACNE este o rețea deschisă de colaborare de designeri de proiect, cercetători, experti interactivi de comunicare multimedia, formatori și lucrători sociali. Aceasta are ca scop promovarea cetateniei active, a drepturilor si responsabilizarea oamenilor printr-o constructie comuna de cunostinte, invatarea pe tot parcursul vietii, de comunicare si TIC. ARACNE  produce metodologii și instrumente pentru managementul cunoașterii proceselor. Dezvoltă activități de cercetare, formare și consultanță în domeniul educației, VET și orientare; intervențiilor sociale și egalitatea de șanse; diferențelor de gen ale migrației și interculturalitate; comunităților de învățare și a rețelelor teritoriale virtuale. Se dezvoltă și implementează proiecte, inițiative și intervenții la nivel local, cât și transnațional, în colaborare cu universități, centre de cercetare, asociații, cooperative sociale, IMM-uri, centre de formare, instituții locale, servicii publice, școali.

ARACNE este partener în multe proiecte pentru inovare a competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății publice, printre care proiectul T-Share.

Contact: ARACNE – associazione di promozione sociale

Via dell’Epomeo 175
80126 Napoli – Italy
Tel. +390817675070
www.aracne.eu & aracneassociazione.wordpress.com

Studieforbundet Folkeuniversitetet,  Norvegia

Folkeuniversitetet (FU) este cel mai mare furnizor de formare profesională din Norvegia. Anual în jur de 100.000 de participanți se înscriu la unul sau mai multe din cele 11.000 de cursuri practice sau teoretice legate de comerț, educație generală, limbi străine, activități culturale și de petrecere a timpului liber. FU urmărește să organizeze cursuri de petrecere a timpului liber, de educație de bază accesibile tuturor adulților, indiferent de originea socială sau etnică. FU detine11 birouri regionale și 100 departamente locale și oferă cursuri în mai mult de 300 de orașe ale țării. Toată lumea, inclusiv adulții care nu au finalizat încă o formă de învățământ formală, pot participa la cursuri. Departamentele locale oferă în serviciul de formare si cursuri part-time.

www.fu.no

Faculty of Health and Social Care, Kingston University and St George’s, University of London,  United Kingdom

Facultatea oferă cursuri de asistență medicală, programe de sănătate și îngrijire socială, printr-un parteneriat între St George, Universitatea din Londra și Universitatea Kingston. Aceasta oferă programe de licență în asistență medicală, obstetrică, radiologie, fizioterapie, asistență socială și gradul de paramedic în domeniul stiintei si țesuturi aplicate. Mai mult de 2000 de studenți pe an sunt înregistrați pentru formarea în facultate. Sunt oferite și programe de studii postuniversitare avansate, cunoștințe și aptitudini profesionale într-un context inter-profesional; într-un cadru extins de dezvoltare profesională continuă, fiind oferite căi inter-profesionale pentru practica de specialitate și dezvoltarea competențelor.

www.healthcare.ac.uk

Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Norvegia

MiA (Diversitatea la locul de muncă) este o fundație non-profit, fondată de organizații și companii din sectorul public și privat. MIA își propune să ofere o rețea de competențe și de bune practici și se angajează să facă studii privind lucrătorii imigranți în companii și instituții norvegiene. MiA a fost implicata într-o serie de proiecte Europene, a implementat proiectului pilot Leonardo da Vinci – Îmbunătățirea integrării economice și sociale a femeilor pakistaneze” (2000 – 2003) și acționează ca un membru al grupului de lucru, în“Dobandirea de diversitate” (Reteaua Europeana de Businees si Coeziune Socială). A fost de asemenea partener în mai multe proiecte (Imigranții, Accesul la limba și societate) (AITO); European Intercultural Workplace (EIW); Punți și instrumente pentru Diversitate (TforD). MiA a cules și a publicat rapoarte de cercetare privind locul de muncă și cursuri de limbi pentru imigranți, a adaptat materiale de instruire pentru formarea profesională a imigranților și a refugiaților și, împreună cu Colegiul Universitar din Oslo și Folkeuniversitetet, ruleaza un curs intitulat“Integrarea imigranților și a refugiaților în comunitatea locală”.

www.mangfold.no

Kreisvolkshochschule (KVHS), Verden, Germania

KVHS (Universitatea Populară Verden) este un centru de Educare a Adulților susținut de administrația locala a landului Verden, reprezentant al autorității locale în materie de educație continuă.  KVHS este acreditat de ARTSET, recunoscut la nivel național, organism independent in Germania. Acesta dispune de personal full-time și de 350 formatori independenți implicați în îmbunătățirea și dezvoltarea sistemelor de formare profesionala. KVHS are patru priorități cheie: formarea profesională, limbile străine, educația culturală și îngrijirea sănătății. Formarea profesională include cursuri de formare în domeniile comercial, calculator și cursuri de ingrijire la domiciliu pentru persoanele în vîrstă. Module speciale, de exemplu seminarii de motivare pentru manageri sunt oferite ca răspuns la solicitările venite din partea întreprinderilor. KVHS oferă cursuri în peste 15 limbi străine, cu un nivel ridicat al cererii pentru formare în limba engleză și germană,tot ca o limbă străină. Din cei 15.000 de cursanți care frecventează cursurile în fiecare an, în jur de 80 % sunt femei. Există un număr tot mai mare de pensionari care urmează cursuri, precum și tineri.

KVHS este implicat în mai multe proiecte europene care abordează o serie de probleme, inclusiv ocuparea forței de muncă, egalitatea și învățarea pe tot parcursul vieții (Leonardo).

www.kvhs-verden.de

Greta du Velay, France

Greta du Velay este un grup regional de 21 de instituții publice de învățământ. Certificată ISO 9001, acesta are formatori de specialitate, pentru a oferi pregatire externă sau internă în: audio-vizual, catering, gătit, turism, constructți, asistență medicală, dezvoltare rurală, mediul înconjurator, servicii, limbi străine și calificări industriale. Aceasta coordonează o rețea de centre deschise de învățare în zonele rurale din departamentul  Haute-Loire (situată în regiunea de central-sudică a Franței). Circa 300.000 de ore de formare sunt oferite în fiecare an. Expertiza Greta du Velay include: analiza nevoilor de formare, conceperea cursurilor, dezvoltare comunitară, formare de tutori, dezvoltare de programe e-learning. Greta du Velay este un membră al rețelei Greta formată din 288 dintre principalele organizații formare profesională din Franta. Este, de asemenea, membru al rețelei locale Greta Auvergne, și participă activ la rețeaua Creatif pentru promovarea accesului public la Interne.

Greta du Velay a dezvoltat expertiză cu grupurile-țintă care se confruntă cu dificultăți specifice, cum ar fi femeile și tinerii, persoanele în vârstă, imigranți, persoane cu handicap. A participat la acțiunea AITO pentru a facilita integrarea imigranților (http://citim.velay.greta.fr) este promotor francez al Cartei europene pentru incluziunea digitală și Socială (http://charte velay.greta.fr). Aceasta manageriază, de asemenea, un centru de resurse pentru includerea (http://diese.net) și ePortfolio (http://iportfolio.fr).

www.cri.velay.greta.fr

Studium Języków Obcych „Szuster”, Polonia

StudiumJęzykówObcych “Szuster” (Școala de limbi străine „Szuster”) este una dintre cele mai vechi școli de limbi străine și cea mai mare din regiunea Łódź, înființată în 1972. De ani de zile ne-am construit o echipă de cadre didactice cu înaltă calificare și cu experiență. Noi predăm limbi străine, cum ar fi: engleza, germana, spaniola, franceza, rusa, italiana, chineza, poloneza pentru străini la toate grupele de vârstă, dar adulți constituie o mare parte din cursanții noștri. Cursurile pentru adulti, în principal cele de limba engleză sunt împărțite în două tipuri:

1) pentru oamenii muncii

2)  perntru 50+ pensionari.

Oferim, de asemenea, programe de limbă “adaptate” pentru diferite instituții și companii. Noi oferim servicii de examinare și suntem centre de examinare pentru TOEIC, TELC și ne pregătim, de asemenea, candidatii pentru examenele Cambridge ESOL și suntem recomandați de British Council. În plus, organizam cursuri de TIC și seminarii pe diferite teme pentru adulți.

 1. ‘Let’s Win Europe’ – proiect pilot pentru 500 de beneficiari

Domenii: Languages (English & German) and ITC

Durata: 15 Iulie 2005 – 31 August 2006

 1. ‘Let’s Win Europe’ – Continuare  pentru 400 de beneficiari

Domenii: Languages (English & German) and ITC

Durata: 01 Ianuarie 2006 – 30 Septembrier 2007

 1. ‘English for Nurses’ for 199 Beneficiaries (nurses and midwives)

Domeniul: vocabularul profesional în limba engleză

Durata: 17 Septembrie 2007 – 30 Aprilie 2008

 1. ‘Sunt o femeie care muncește’ – proiect pentru 52 de femei fără loc de muncă

Domenii:: Engleză, ITC, consultanță profesională și psihologică

Durata: 01 Septembrie 2009 – 30 Aprilie 2010

 1. ‘National Health Service Employees in Today’s Europe’ – proiect pentru 192 de beneficiari in regiunea Łódź.

Domenii: General & Medical English, ITC, lifesaving training

Durata: 14 August 2009 – 16 August 2010

 1. ‘Civil-engineering Workers in 21stcentury – pregatire pentru 120 beneficiari

Domenii: Engleză, formarea profesională de exemplu în Legislația inconstructii etc.

Durata: Ianuarie 2011 – 31 Decembrie 2011

 1. ‘Fii activ!’ – formare profesională pentru șomeri

Domenii:: engleză, ITC, consultanță profesională și psihologică

Duration: Ianuarie 2011 – 31 August 2011

ASOCIAȚIA ‘EUROED’

ASOCIAŢIA ‘EUROED’ a fost înfiinţată în 2005, şi are ca scop principal susţinerea educaţiei continue a adulţilor în România şi optimizarea acesteia în concordanţă cu standardele europene de educaţie şi training.

Priorităţile asociaţiei sunt:

–       Susţinerea training-ului continuu al adulţilor în domenii diferite (management, IT, limbi străine, etc.)

–       Introducerea în România a standardelor europene de certificare;

–       Lobby şi consiliere referitoare la educaţia adulţilor / învăţare pe tot parcursul vieţii;

–       Vizite de studiu şi schimb de experienţă cu alte ţări europene;

–       Conceperea şi implementarea unor proiecte de cooperare transnaţionale şi europene.

ASOCIAŢIA ‘EUROED’ este:

 • furnizor de formare profesională a adulţilor acreditat, pentru cursuri  de: Manager de proiect, Formator, Operator  introducere, validare şi prelucrare date, Competenţe antreprenoriale.
 • reprezentanţa natională pentru următoarele sisteme de certificare Europeană pentru competenţe de bază pe piaţa muncii:

–      Xpert – European Computer Passport,

–      Xpert Personal Business Skills

–      EUROPEAN BUSINESS COMPETENCE* LICENCE (EBC*L®,)

 • membră  EAEA (Asociaţia Europeană pentru Educaţia Adulţilor), cu sediul la Bruxelles;
 • § membră a „Democracy and Human Rights Education in Europe“ (DARE)

Asociația accesează fonduri europene și implementează ca solicitant sau partener proiecte finanțate prin:

 • Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 cum sunt:

–      “Consiliere, formare profesionala si asistenta pentru afaceri in mediul rural – FAR”, – POSDRU/83/5.2/S/59260 – unde 900 de persoane din mediul rural care nu au un loc de muncă sunt formate in domeniile antreprenorial și informatic

–       “KANT – Competenţe Antreprenoriale de Nivel Eupean” – POSDRU/92/3.1/S/61396

 • Programul de Invățare de-a lungul întregii vieți (LLP) – subprogramele Grundtvig și Leonardo da Vinci, având grup țintă persoane vârstnice, persoanele care au părăsit timpuriu școala și alte categorii de persoane dezavantajate.

CA-ME 2007-2009

Școala Profesională Etterstad (Etterstadvideregåendeskole), Norvegia

Școala Profesională Etterstad este situată în Oslo și este singura școală profesională pentru bucătari, chelneri și brutari din capitală. Inițial proiectată pentru a pregati bucătari șefi și stewarzi pentru marina comercială, școala a fost modernizată recent si și-a extins gama de programe de formare pentru a include cursuri la disciplinele tehnice și electrice, precum și servicii de catering, hotel și de prelucrare a produselor alimentare. Există în jur de 600 cursanți dintre care 150 în domeniile hotelăriei și prelucrarea produselor alimentare, departamentul implicat în proiectul Leonardo. Acest departament pregatește bucătari, chelneri, brutari și procesatorii de carne. Cursantii pregătiți aici se vor angaja în hoteluri, restaurante,  precum și în sectorul de sănătate și de îngrijire socială, de exemplu în casele de îngrijire a persoanelor vârstnice.

www.etterstad.vgs.no

 

This post is also available in: Engleză, Franceză, Germană, Bokmål (norvegiană), Poloneză

Leave a reply