Partnere

Ca-Me prosjektet involverer ulike partnere i Europa.

Studieforbundet Folkeuniversitetet i Norge

Folkeuniversitetet (FU)  i Norge er den største leverandøren av voksenopplæring i landet. Årlig registrerer rundt 100 000 deltakere seg for et eller flere av de 11 000 kursene som strekker seg fra praktisk til teoretisk yrkesrelatert utdanning og språkopplæring til kurs i kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter. Målsettingen til FU er å gjøre fritidstilbud, grunn- og videreutdanning tilgjengelig for alle voksne, uavhengig av sosial eller etnisk bakgrunn, FU består av 11 regionale og 100 lokale avdelinger som tilbyr kurs til mer en 300 av landets kommuner. Alle, inkludert voksne som ikke har fullført utdanning, kan delta på kursene. De lokale avdelingene tilbyr arbeidsplassopplæring og også deltidsstudier.
www.fu.no

Helse- og omsorgsfakultetet, Kingston University og St George, University of London, Storbritannia

Gjennom partnerskap mellom St. George universitet i London og Kingston universitetet underviser fakultetet i  sykepleie og  utdanningsprogrammer i helse- og sosialfag, Det tilbyr studenter programmer innen hjelpepleie, omsorg, jordmor, radiografi og psykoterapi, sosialt arbeid, løp for førstehjelpspersonalet (ambulansetjenester) og håndtering av blod og vev. Mer enn 2000 studenter registrer seg hvert år ved fakultetet. Etterutdanningsprogrammer fremmer yrkesfaglig utdanning og ferdigheter i en tverrfaglig sammenheng; og tilbyr fleksible tverrfaglige løp for spesialister og utvikling av kompetanse innenfor rammen av kontinuerlig yrkesfaglig kvalifisering.
www.healthcare.ac.ukwww.healthcare.ac.uk

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Norge

MiA er en ideell stiftelse stiftet av organisasjoner og virksomheter i offentlig og privat sektor. MiA har som målsetting å utvikle nettverk av kompetanse og gode tiltak og gjennomfører undersøkelser om forholdene for innvandrere og flyktninger i norsk arbeidsliv. MiA har vært involververt i flere europeiske prosjekter, og har bl.a ledet Leonardo da Vinci pilotprosjektet: Improving economic and social integration of Pakistani women (2000 – 2003), og har vært medlem av interimstyret i Gaining from diversity,  Immigrants access to language and society (AITO); European Intercultural Workplace (EIW); Bridges and Tools for Diversity (T for D).  Ansatte i MiA har publisert forskningsrapporter fra arbeidsplasser og språktreningsmanualer for innvandrere i arbeidslivet ved å tilpasse opplæringsmateriell for yrkesfaglig opplæring for innvandrere og flyktninger. Sammen med høgskolen i Oslo og Studieforbundet Folkeuniversitetet leder de et 30 studiepoengskurs; Integrering av innvandrere og flyktninger i lokalsamfunn og arbeidsliv (ILA)

www.mangfold.no

Kreisvolkshochschule, Verden, Tyskland

Kreisvolkshochschule (KVHS) er et voksenopplæringssenter støttet av lokale myndigheter i distriktet Verden og representerer de lokale myndighetene i utdanningsspørsmål. KVHS er godkjent av ARTSET, en uavhengig godkjenningsinstans i Tyskland. Den har 12 fulltids ansatte, og 350 free-lance lærere som arbeider med å forbedre og utvikle opplæringsmetoder.   KVHS har fire nøkkelprioriteringer: yrkesopplæring, språk, kulturopplæring og helse. Yrkesopplæring omfatter komersielle kurs, dataopplæring og kurs for hjemmehjelpere for eldre. Spesielle moduler, for eksempel motivasjonsseminarer for ledere blir tilbudt etter etterspørsel fra næringslivet. KVHS har kurs i mer enn 15 språk, og med høyt nivå i engelsk og også et økende omfang av tysk som fremmedspråk. Rundt 80 % av studentene som går på kurs hvert år er kvinner. Det er en økende andel av pensjonerte deltakere så vel som unge mennesker som deltar på kurs.
KVHS er med i europeiske prosjekter som tar for seg et spekter av emner som arbeid, likhet og livslang læring (Leonardo).
www.kvhs-verden.de

Greta du Velay, France

Greta du Velay er en regional gruppe med 21 offentlige utdanningsinstitusjoner. Gjennom å være sertifisert til ISO 9001 standarden, har den ansatt spesialiserte instruktører for intern og ekstern undervisning i audio visuelle virkemidler, catering, matlaging, turisme, bygningsarbeid, helse- og omsorgsarbeid, utvikling av landsbygda, miljø, service, språk og foretaksvirksomhet. Det betjener et nettverk med tilgjengelige læringssteder på landsbygda. Omtrent 3000 000 undervisningstimer blir gjennomført hvert år. Gretas ekspertise omfatter analyse av opplæringsbehov, kursdesign, samfunnsutvikling, opplæring av lærere og utvikling av e-læring.
Greta du Velay er medlem av Great nettverket med 288 tilsvarende organisasjoner og nettverket er en av hovedleverandørene i Frankrike. Det er også medlem av det lokale nettverket til Greta Auverne, og deltar aktivt i CReATIF nettverk for fremme av offentlig tilgang til internett.
Greta du Velay har utviklet ekspertise for målgruppen, for eksempel arbeidslivsinitiativ for å støtte opp om kvinners og unge menneskers deltakelse tilgang til arbeidsmarkedet, og har deltatt i Leonardo prosjektet Immigrants access to language and society (AITO); (som blant annet resulterte i produksjon av læringsmateriell) – http://citim.velay.greta.fr – om lovverket). Den franske igangsetteren av charteret for sosial og digital inkludering og for videre spredning. Det leder også et ressurssenter for inkludering (http://diese.net) og portefolio for inkludering (http://iportfolio.fr).
www.cri.velay.greta.fr

Etterstad Vocational School (Etterstad videregående skole ), Norway

Etterstad videregående skole er Oslos eneste skole for Restaurant- og Matfag (RM).  Opprinnelig var skolen bygget for å lære opp kokker og stuerter til handelsflåten, etterhvert også kokker og servitører til hoteller og restauranter.
Etter at restaurant- og matfagavdelingen på Sogn videregående skole ble overført til Etterstad har skolen blitt tilført full fagkrets for RM med kjøtt- og fiskefag, baker og konditor i tillegg til kokk og servitør.
Skolen har egne linjer for Teknikk- og Industriell Produksjon, Elektro, Service og Samferdsel og Studieforberedende.  Antallet elever er ca. 600, hvorav ca. 140 er på Restaurant- og Matfag.
RM-studentene vil søke læreplass i hoteller, restauranter, ombord på passasjerskip, bakerier/konditorier, kjøtt- og fiskefag,  og innen institusjonskjøkken.
www.etterstad.vgs.no

Norske partnere

Statens seniorråd

Oslo Sanitetsforenings Utdanningssenter AS

www.osfu.no

This post is also available in: English, French, German, Polish, Romanian

Leave a reply